Nová generace
ITP – CZE analyzátoru IONOSEP

V současnosti probíhají prototypové zkoušky
nové generace analyzátorů.

IONOSEP

přístroj určený pro analýzy ionogenních materiálů
na principu kapilární izotachoforézy

34 let tradice výroby analyzátorů

Servis u nepřetržitých provozů do 24 hodin

U nových přístrojů zaručen servis po dobu 10-ti let

ITP/CZE ANALYZÁTOR IONOSEP

  • VYSOKÁ CITLIVOST STANOVENÍ LÁTEK
    Detekční limit10– 11 až 10-15mol
  • NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
    Do 5,- Kč na analýzu
  • MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA VZORKU
    Dávkované množství max 30 µl
  • STANOVENÍ VÍCE PRVKŮ V JEDNÉ ANALÝZE
    Maximální efektivita, délka analýzy 5 – 45 minut
  • MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ELEKTROLYTU
  • MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA CHEMIKÁLIÍ
    Koncentrace elektrolytů v milimolech (mmol)
  • NULOVÁ ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    Při analýze nevzniká žádný škodlivý ani nebezpečný odpad, který by bylo nutno speciálně likvidovat.
  • CENOVÁ DOSTUPNOST
    Špičkový poměr cena/výkon
  • MINIMÁLNÍ PORUCHOVOST

 

VYUŽITÍ V MNOHA ODVĚTVÍCH …

  • ÚPRAVA VOD
    Stanovení dusičnanu, síranu, fluoridu, chloridu, bromičnanu, fosforečnanu a jiných látek ve vodě
  • POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
    Stanovení kyseliny glutamové v potravinách,
    vybraných kyselin v nápojích,vybraných kyselin v mase a mnoho dalších způsobů využití
  • CHEMICKÝ PRŮMYSL
  • FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL
    Stanovení chloridu efedrinia v přípravku Tussilen® kapky, seskvihydrátu dihydrogenfosforečnanu kodeinia v přípravku Pleumolysin® kapky a mnoho dalších …
  • ZDRAVOTNICTVÍ
    Stanovení chloridu prokainia v injekčních léčivých přípravcích a infúzních roztocích,stanovení kyseliny glykolové v krvi a moči a mnoho dalších ….
  • ZEMĚDĚLSTVÍ
    Stanovení aniontových herbicidů ve vodě a v půdě, stanovení fosforečnanu a dvojfosforečnanu v kapalných hnojivech,stanovení vybraných anorganických a organických kyselin v silážích a senážích …
  • VÝZKUMNÉ ÚSTAVY
  • VYSOKÉ ŠKOLY

Elektroforetický analyzátor IONOSEP 2002

ITP Analyzátor IONOSEP 2003

ITP / CZE analyzátor IONOSEP 2004

ITP / CZE analyzátor IONOSEP 2005