FOS/TAC-2021

AUTOMATICKÝ TITRÁTOR/ANALYZÁTOR
PRO JEDNODUCHOU ANALÝZU VZORKU PŘÍMO
V PROSTORÁCH BIOPLYNOVÉ STANICE

Nová generace

ITP – CZE analyzátoru IONOSEP

36 let tradice výroby analyzátorů

Servis u nepřetržitých provozů do 24 hodin

U nových přístrojů zaručen servis 10 let

ITP/CZE ANALYZÁTOR IONOSEP

 • VYSOKÁ CITLIVOST STANOVENÍ LÁTEK
  Detekční limit10– 11 až 10-15mol
 • NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
  Do 5,- Kč na analýzu
 • MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA VZORKU
  Dávkované množství max 30 µl
 • STANOVENÍ VÍCE PRVKŮ V JEDNÉ ANALÝZE
  Maximální efektivita, délka analýzy 5 – 45 minut
 • MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ELEKTROLYTU
 • MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA CHEMIKÁLIÍ
  Koncentrace elektrolytů v milimolech (mmol)
 • NULOVÁ ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Při analýze nevzniká žádný škodlivý ani nebezpečný odpad, který by bylo nutno speciálně likvidovat.
 • CENOVÁ DOSTUPNOST
  Špičkový poměr cena/výkon
 • MINIMÁLNÍ PORUCHOVOST

 

VYUŽITÍ V MNOHA ODVĚTVÍCH …

 • ÚPRAVA VOD
  Stanovení dusičnanu, síranu, fluoridu, chloridu, bromičnanu, fosforečnanu a jiných látek ve vodě
 • POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
  Stanovení kyseliny glutamové v potravinách,
  vybraných kyselin v nápojích,vybraných kyselin v mase a mnoho dalších způsobů využití
 • CHEMICKÝ PRŮMYSL
 • FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL
  Stanovení chloridu efedrinia v přípravku Tussilen® kapky, seskvihydrátu dihydrogenfosforečnanu kodeinia v přípravku Pleumolysin® kapky a mnoho dalších …
 • ZDRAVOTNICTVÍ
  Stanovení chloridu prokainia v injekčních léčivých přípravcích a infúzních roztocích,stanovení kyseliny glykolové v krvi a moči a mnoho dalších ….
 • ZEMĚDĚLSTVÍ
  Stanovení aniontových herbicidů ve vodě a v půdě, stanovení fosforečnanu a dvojfosforečnanu v kapalných hnojivech,stanovení vybraných anorganických a organických kyselin v silážích a senážích …
 • VÝZKUMNÉ ÚSTAVY
 • VYSOKÉ ŠKOLY

Elektroforetický analyzátor IONOSEP 2002

ITP Analyzátor IONOSEP 2003

ITP / CZE analyzátor IONOSEP 2004

ITP / CZE analyzátor IONOSEP 2005