Ceník

Jednokolonový ITP analyzátor IONOSEP 2003
– bez automatického měniče vzorků
– bez vakuového přepínače módu analýz anionty / kationty

213 400,- Kč bez DPH  

Jednokolonový ITP analyzátor IONOSEP 2003
– bez automatického měniče vzorků
– vakuový přepínač módu analýz anionty / kationty

224 400,- Kč bez DPH

Jednokolonový ITP analyzátor IONOSEP 2003  
– automatický měnič vzorků
– vakuový přepínač módu analýz anionty / kationty

295 900,- Kč bez DPH 

Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor IONOSEP 2005
– automatický měnič vzorků
– dva vysokofrekvenční vodivostní detektory
– bez UV-VIS detektoru

449 900,- Kč bez DPH

Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor IONOSEP 2005
– automatický měnič vzorků,
– dva vysokofrekvenční vodivostními detektory
– UV-VIS detektor

625 900,- Kč bez DPH

Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor IONOSEP 2004
– automatický měnič vzorků
– dva vysokofrekvenční vodivostní detektory
– CZE detektor

480 700,- Kč bez DPH

Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor IONOSEP 2002
– automatický měnič vzorků
– dva vysokofrekvenční vodivostní detektory
– bez UV-VIS detektoru

449 900,- Kč bez DPH

Dvoukolonový ITP/CZE analyzátor IONOSEP 2002
– automatický měnič vzorků,
– dva vysokofrekvenční vodivostní detektory
– UV-VIS detektor

625 900,- Kč bez DPH

V ceně dodávky je zahrnut analyzátor vč. základního příslušenství, řídící a vyhodnocovací software, instalace na pracovišti odběratele, zaškolení obsluhy pro práci s analyzátorem a 24 měsíční bezplatný servis.

V ceně dodávky není zahrnut počítač, který však lze dodat jako zvláštní příslušenství k dodávanému analyzátoru, dle velkoobchodních cen s námi spolupracující firmy s výpočetní technikou. Rádi bychom upozornili, že náš přístroj je plně autonomní a nevyžaduje žádnou další přídavnou kartu, která by se vkládala do PC. Analyzátor je s počítačem pouze propojen 9-ti žilovým sériovém kabelem ke COM1 nebo COM2, případně přes USB sběrnici. Řídící a vyhodnocovací software pracuje pod operačními systémy WINDOWS 98/2000/NT/XP.

Při koupi nového přístroje je součástí nabídky i možnost odkoupení starších ITP analyzátorů. O tuto částku pak bude snížena pořizovací cena.

Zařízení si můžete pořídit i formou leasingu s dobou splatnosti od 12 do 60 měsíců. Záruční servis je poskytován po celou dobu leasingu přesahující 2 roky – maximálně po dobu 5 let.