Info

IONOSEP je přístroj určený pro analýzy ionogenních materiálů na principu kapilární izotachoforézy (CITP) nebo kapilární zónové elektroforézy (CZE). Veškerá uživatelská komunikace s přístrojem probíhá pomocí software (běží pod OS Windows) na nadřízeném počítači. O postupu vlastních analýz jste průběžně informováni na obrazovce počítače, včetně vykreslení izotachoforegramu vzorku, identifikace a matematického zpracování jednotlivých zón a následného tisku protokolu. Ionosep pracuje v automatickém režimu (dávkování vzorků i elektrolytů), je vybavený měničem vzorků, umožňující analýzu ionogenních látek.

Rádi Vám přístroj předvedeme u Vás, ve Vaší laboratoři. Obsluha Ionosepu je jednoduchá a díky plně automatizovanému provozu šetří Váš čas a peníze.
VELICE RYCHLÁ NÁVRATNOST. 

Snížení ceny

Při koupi nového přístroje je součástí nabídky i možnost odkoupení starších ITP analyzátorů. O tuto částku pak bude snížena pořizovací cena.

Leasing

Zařízení si můžete pořídit i formou leasingu (ČSOB s akontací 10%)se splátkami od 12-ti až do 60-ti měsíců.Záruční servis je pak poskytován po celou dobu leasingu přesahující 2 roky - maximálně však po dobu 5 let.

IONOSEP

Ionosep 2002 | Ionosep 2003 | Ionosep 2004 | Ionosep 2005| Software

ITP Analyzátor IONOSEP 2003

IONOSEP 2003 je přístroj určený pro analýzy ionogenních materiálů na principu kapilární izotachoforézy (ITP). Slouží ke stanovení iontů, kyselin a zásad, včetně některých aminokyselin v roztocích. Umožňuje stanovení několika až mnoha složek jedinou analýzou v krátkém čase.

IONOSEP 2003 se od IONOSEPU 2001 liší především v tom , že separační systém je uložen vertikálně, čímž se lépe vymývají vzduchové bubliny v systému a tak se omezuje možné přerušení analýzy vlivem překročení vysokého napětí. IONOSEP 2003 má rovněž zcela novou konstrukci 6-ti cestného dávkovacího kohoutu. Kohout má pouze dvě polohy, kdy v jedné poloze probíhá plnění systému vedoucím a zároveň koncovým elektrolytem a vzorkem a v druhé poloze pak probíhá analýza. Navíc zde odpadají problémy s odkapáváním koncového elektrolytu, protože nová konstrukce dávkovacího kohoutu nemá rezervoár koncového elektrolytu. Koncový elektrolyt je dávkován pro každou analýzu samostatně. Tento způsob plnění má rovněž i výhodu v tom, že pokud dojde k případnému znečištění koncového elektrolytu, tak vzniklá vlna nečistoty je konstantní pro každou jednotlivou analýzu a lze s ní při vyhodnocení analýzy počítat. U IONOSEPU 2001, kde je použit dávkovací kohout s rezervoárem koncového elektrolytu se vlna nečistoty s počtem analýz zkracuje.

IONOSEP 2003 je vybaven 10-ti pozičním automatickým měničem vzorků. Tento měnič vzorků se dá používat odděleně od ITP analyzátoru, což je výhodou při práci v terénu. S použitím UPS – záložního zdroje a řídicím notebookem lze ITP analyzátor provozovat až 40 hodin = až 150 analýz v terénu mimo mateřskou laboratoř. Podobně jako IONOSEP 2001 je IONOSEP 2003 zkonstruován jako plně automatický analyzátor. Veškeré práce, včetně dávkování, průběhu analýz, sběru dat a vyhodnocování jsou řízeny počítačem.

Podobně jako u IONOSEPU 2001 je zde použit bezkontaktní vysokofrekvenční detektor, který se svými parametry plně vyrovná kvalitnímu vodivostnímu detektoru a přitom odstraňuje jeho nedostatky spojené s nesouměrností a se znečištěním elektrod. Jeho unikátní konstrukce je dílem Přírodovědecké fakulty UK Praha a je na něm uplatněno několik patentů. Jeho životnost je prakticky neomezená a díky autokalibrační smyčce po celou dobu dává konstantní výsledky.

IONOSEP 2003 je zařízení pracující ve spolupráci s nadřízeným počítačem pod operačním systémem WINDOWS 95/98/2000/NT/XP.
Veškerá uživatelská komunikace s přístrojem probíhá pomocí programového vybavení na nadřízeném počítači formou menu a nápověd. Uživatel si nastaví z široké nabídky možných analýz parametry IONOSEPu, vloží jednotlivé roztoky a vzorky do přístroje a další činnost je již plně automatická. O postupu vlastních analýz je pak průběžně informován na obrazovce počítače, včetně vykreslení izotachoforegramu vzorku, identifikace a matematického zpracování jednotlivých zón a následného tisku protokolu.

ORIENTAČNÍ CHARAKTERISTIKA KAPILÁRNÍ IZOTACHOFORÉZY:

- detekční limit 10-11 mol
- poměr stanovených složek 1 : 100
- dávkované množství 30 µl
- doba analýzy 5 - 45 min

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- počet kolon 1
- objem dávkovací cely 30 µl
- světlost separační kapiláry 0,4 mm
- délka separační kapiláry 50 - 500 mm
- světlost detekční kapiláry 0,32 mm
- délka detekční kapiláry 70 mm
   
- zdroj konstantního proudu 1 - 200 µA, nastavitelný po 1µA ve 4 fázích analýzy I1 – I4 s automatickým softwarovým přepínáním módu analýzy (kationty/anionty)
   
- rozsah separačního napětí 0 - 15 kV
- detektor bezkontaktní, vysokofrekvenční s Si kapilárou ID = 0,32 mm
- způsob dávkování dávkovací kohout plněný peristaltickým čerpadlem
- měnič vzorků 10-ti poziční
- komunikace po sériovém rozhraní RS232C
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz
- příkon max. 50 VA


POŽADAVKY NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU:

- procesor

PII - CELERON 266 MHz a vyšší
- velikost operační paměti RAM 64 MB
- HDD 3,2 GB
- FDD 3,5“
- grafická karta s barevným režimem 16 bitů, 800x600
- tiskárna laserová, inkoustová 300 dpi
- myš  
- operační systém WINDOWS 95/98/2000/NT/XP

IONOSEP

Ionosep 2002

Ionosep  2003

Ionosep  2004

Ionosep  2005