IONOSEP

Urządzenie do analizy materiałów jonowych
na zasadzie kapilarnej isotachophoresis

32 lat tradycji analizatorów produkcyjnych

Serwis dla ciągłych operacji w ciągu 24 godzin (ČR)

Nowych urządzeń gwarantują obsługę na 10 lat

ITP/CZE ANALIZATOR IONOSEP

 • WYSOKI POZIOM WRAŻLIWOŚCI W USTALENIU SUBSTANCJI
 • NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
 • BARDZO MAŁE ZUŻYCIE PRÓBEK
 • BARDZO MAŁE ZUŻYCIE  CHEMIKALIÓW
 • ZEROWE OBCIĄŻENIE DLA ŚRODOWISKA
 • DOSTĘPNOŚĆ CENOWA
 • MINIMALNA ILOŚĆ AWARII

WYKORZYSTANIE WE WIELU  DZIEDZINACH

 • UZDATNIANIE WODY
 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
 • PRZEMYSŁ CHEMICZNY
 • PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
 • ROLNICTWO
 • INSTITUTY NAUKOWE
 • WYŻSZE  UCZELNIE
 • …. I WIELE INNYCH

Elektroforetyczny analizator IONOSEP 2002

Elektroforetyczny analizator IONOSEP 2003

Elektroforetyczny analizator IONOSEP 2004

Elektroforetyczny analizator IONOSEP 2005