ELEKTROFORETYCZNY ANALIZATOR IONOSEP 2003

IONOSEP 2003 jest urządzeniem przeznaczonym do analizy jonotwórczych materiałów na zasadzie kapilarnej izotachoforezy (ITP). Służy do określenia w roztworach jonów, kwasów i zasad, łącznie z niektórymi aminokwasami. Umożliwia określenie od kilku do wielu składników dzięki jednej analizie w krótkim czasie.

IONOSEP 2003 różni się od IONOSEPu 2001 przede wszystkim tym, że system separacyjny położony jest pionowo, dzięki czemu lepiej są wymywane pęcherzyki powietrza z systemu, przez co ogranicza się możliwość przerwania analizy przez przekroczenie wysokiego napięcia. IONOSEP 2003 ma również całkowicie nową konstrukcję 6-drożnego zaworu dawkującego. Zawór ma jedynie dwie pozycje, w jednej pozycji odbywa się napełnianie systemu wiodącym i jednocześnie końcowym elektrolitem i próbką, a w drugiej pozycji odbywa się analiza. Ponadto odpadają problemy z kapaniem końcowego elektrolitu, ponieważ nowa konstrukcja zaworu dawkującego nie ma rezerwuaru końcowego elektrolitu. Elektrolit końcowy jest dawkowany dla każdej analizy oddzielnie. Ten sposób napełniania ma również tę zaletę, że jeśli dojdzie do ewentualnego zanieczyszczenia końcowego elektrolitu, to powstała fala zanieczyszczenia jest stała dla każdej pojedynczej analizy i przy ocenie jej wyników można ją uwzględnić. W analizatorze IONOSEP 2001, gdzie jest zastosowany zawór dawkujący z rezerwuarem końcowego elektrolitu, fala zanieczyszczenia wraz z liczbą analiz ulega skróceniu.

IONOSEP 2003 jest wyposażony w  10-pozycyjny automatyczny zmieniacz próbek. Ten zmieniacz próbek może być używany oddzielnie do analizatora ITP, co oznaczą wygodę przy pracy w terenie. Przy użyciu UPS – rezerwowego zasilania i sterującego laptopa można używać analizatora ITP przez 40 godzin = aż 150 analiz w terenie poza swoim laboratorium. Podobnie jak IONOSEP 2001, IONOSEP 2003 został skonstruowany jako całkowicie automatyczny analizator. Wszelkie prace, łącznie z dawkowaniem, analizą, gromadzeniem i oceną danych są sterowane komputerowo.

Podobnie jak w IONOSEPIE 2002 jest tu zastosowany detektor wysokiej częstotliwości, który swoimi parametrami w pełni odpowiada detektorowi przewodności, jednocześnie nie mając jego niedostatków związanych z asymetrią i z zanieczyszczeniem elektrod. Jego unikatowa konstrukcja jest dziełem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze i jest on chroniony kilkoma patentami. Jego żywotność jest praktycznie nieograniczona, a dzięki pętli autokalibracyjnej przez cały czas daje stałe wyniki.

IONOSEP 2003 jest urządzeniem pracującym we współpracy z nadrzędnym wobec niego komputerem z systemem operacyjnym WINDOWS 95/98/2000/NT/XP.
Cała komunikacja użytkownika z urządzeniem odbywa się za pomocą oprogramowania zainstalowanego na nadrzędnym komputerze w formie menu i podpowiedzi. Użytkownik wybiera z bogatej oferty analiz odpowiednie parametry IONOSEPu, wkłada poszczególne roztwory i próbki do urządzenia, a reszta czynności jest całkowicie zautomatyzowana. O przebiegu analiz jest on na bieżąco informowany na ekranie komputera, łącznie z wykreśleniem izotachoforegramu próbki, identyfikacją i matematycznym przetworzeniem poszczególnych stref, a następnie wydrukiem protokołu.

ORIENTACYJNA CHARAKTERYSTYKA IZOTACHOFOREZY KAPILARNEJ:
– limit detekcyjny 10-11 mol
– stosunek określanych składników 1 : 100
– dawkowana ilość 30 µl
– czas analizy 5 – 45 min
PARAMETRY TECHNICZNE:
– liczba kolumn 1
– pojemność celi dawkującej 30 µl
– średnica kapilary separacyjnej 0,4 mm
– długość kapilary separacyjnej 50 – 500 mm
– średnica kapilary detekcyjnej 0,32 mm
– długość kapilary detekcyjnej 70 mm
– źródło stałego napięcia 1 – 200 µA, regulowane co 1µA w 4 fazach analizy I1 – I4 z automatycznym programowym przełączaniem metody analizy ((kationy/aniony)
– zakres napięcia separacyjnego 0 – 15 kV
– detektor bezkontaktowy, wysokiej częstotliwości z kapilarą Si – 0,32 mm
– sposób dawkowania zawór dawkujący napełniany przez pompę perystaltyczną
– zmieniacz próbek 10-cio pozycyjny
– komunikacja za pomocą interfejsu szeregowego RS232C
– napięcie zasilające 230 V, 50 Hz
– pobór mocy maks. 50 VA
WYMOGI DOTYCZĄCE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO:
– procesor PII – CELERON 266 MHz i wyższy
– pamięć operacyjna RAM 64 MB
– HDD 3,2 GB
– FDD 3,5“
– karta graficzna z trybem kolorowym 16 bitów, 800×600
– drukarka laserowa, atramentowa 300 dpi
– myszka
– system operacyjny WINDOWS 95/98/2000/NT/XP