Karty aplikacyjne

 

 1. Określenie azotanu, siarczanu, fluorku i fosforanu w wodzie
 2. Określenie chlorku, siarczanu i fosforanu w wodzie
 3. Określenie potasu, sodu, wapnia i magnezu w wodzie
 4. Określenie wybranych nieorganicznych i organicznych kwasów w kiszonkach i zielonkach
 5. Określenie wybranych kwasów organicznych w kiszonkach i zielonkach
 6. Określenie potasu, sodu i wapnia w kiszonkach i zielonkach
 7. Określenie jonu amonowego, wapnia, sodu i magnezu w kiszonkach i zielonkach
 8. Określenie kwasu glutaminowego w żywności
 9. Równoległe określenie kwasu fitowego i fosforanów w musli i paszach
 10. Określenie wybranych kwasów w winie
 11. Określenie wybranych nieorganicznych i organicznych kwasów w cukrze i roztworach cukru-1
 12. Określenie wybranych nieorganicznych i organicznych kwasów w cukrze i roztworach cukru-2
 13. Określenie wybranych nieorganicznych i organicznych kwasów w cukrze i roztworach cukru-3
 14. Określenie potasu, sodu, wapnia i magnezu w cukrze i roztworach cukru
 15. Określenie lotnych kwasów w ściekach w cukrowni
 16. Określenie wybranych kwasów w mleku
 17. Określenie wybranych kwasów w mleku i kwaśnych wyrobach mlecznych
 18. Określenie threoniny w glebach fermentacyjnych
 19. Określenie wybranych kwasów w napojach
 20. Określenie chlorku, siarczanu i fosforanu w żywności
 21. Określanie septonexu w lekach-1
 22. Określenie wybranych kwasów w kiszonych warzywach
 23. Określenie koncentracji octu spożywczego
 24. Określenie stopnia acetylacji pektyn
 25. Określenie glikoalkaloidów w ziemniakach i produktach z ziemniaków
 26. Określenie choliny w substancjach pomocniczych biofaktorów
 27. Określenie azotanów w warzywach
 28. Określenie kwasu cytrynowego w sokach i soku cytrynowym
 29. Określenie wybranych kwasów w piwie
 30. Określenie azotanów, siarczanów i szczawinów w piwie i winie
 31. Określenie wybranych kwasów w mące i drożdżach
 32. Określenie potasu, sodu, wapnia i magnezu w mleku
 33. Określenie potasu, sodu, wapnia i magnezu w winie
 34. Określenie wolnego siarczanu w winie
 35. Określenie wybranych kwasów cieście i chlebie
 36. Określenie kationów w paszach
 37. Określenie kationów w paście do zębów
 38. Określenie wybranych kwasów w ziemniakach
 39. Określenie wybranych kwasów w cukierkach typu draże
 40. Określenie wybranych kwasów w marmoladach i dżemach
 41. Określenie wybranych kwasów w pomidorach
 42. Określenie wybranych kwasów w kakao i czekoladzie
 43. Określenie wybranych kwasów w owocach
 44. Określenie wybranych kwasów w ulepszaczach piekarniczych
 45. Określenie mleczanu w jajkach
 46. Stanovení vybraných kyselin v mase
 47. Określenie wybranych kwasów w serach
 48. Określenie kationów w kakao
 49. Określenie wybranych kwasów w preparatach do produkcji lodów
 50. Określenie imidodisfulsonianu (IDS) w produktach przejściowych cukrownictwa
 51. Określenie dropropizyny w preparacie Ditustat krople
 52. Określenie bromku karbethopendecynium w preparacie Septonex spray, Opthalmo-Septonex, Mukoseptonex i Mukoseptonex E-2
 53. Określenie sześciohydrat diwodorofosforanu kodeiny w preparacie Pleumolysin krople
 54. Określenie azotanu nafazoliny w preparacie Sanorin emulsja i Sanorin roztwór
 55. Określenie chlorku efedryny o chlorku prokainy w preparacie Solutan
 56. Określenie cytrynianu butamiratu w preparacie Tussin i Stoptussin krople
 57. Określenie chlorku tilidine w preparacie Valoron
 58. Określenie chlorku efedryny w preparacie Tussilen krople
 59. Określenie hexetidinu w preparacie Stopangin solutio
 60. Określenie femyloftaleiny w preparacie Lafinol
 61. Określenie chlorku prokainy w lekach w zastrzykach i roztworach podawanych dożylnie
 62. Określenie chlorku trimekaininy w lekach w zastrzykach i roztworach podawanych dożylnie
 63. Określenie kwasu glioksylowego  i kwasu glikolowego
 64. Określenie fosforanu i dwufosforanu w ciekłych nawozach
 65. Określenie herbicydów anionowych w preparatach komercyjnych
 66. Określenie herbicydów anionowych w wodzie i glebie
 67. Analiza preparatu Labrax
 68. Stanovení esenciálních složek (lysin, cholin, Kurasan, vitamín B1, B6) v doplňcích biofaktorů
 69. Określenie odżywek w zacierze etanolowym przy wyrobie drożdży paszowych Torula
 70. Określenie kwasu cytrynowego, benzenowego, skorbinowego i askorbinowego w syropach, dżemach i sokach
 71. Określenie Aspartamu w syropach dżemach i skokach
 72. Określenie kwasu benzoesowego i skorbinowego w żywności
 73. Określenie kwasu glikolowego w krwi i moczu
 74. Określenie kwasu hipurowego, mrówkowego i trichlorooctowego w moczu
 75. Określenie amoniaku, potasu, sodu, wapnia i magnezu w ciekłych próbkach
 76. Określenie mleczanu i fosforanu w próbkach cukrowniczych
 77. Określenie metali ciężkich w wodzie
 78. Określenie mono-, di- i trifosforanu w dodatkach do żywności
 79. Określenie benzoesanu denatonium (Biterx) w etanolu metodą ITP
 80. Określenie benzoesanu denatonium (Biterx) w etanolu metodą ITP / CZE
 81. Określenie bromianów i chloranów w wodzie metodą ITP / CZE
 82. Określenie kwasów w jajkach