ELEKTROFORETYCZNY ANALIZATOR IONOSEP 2002

Pracuje w trybie automatycznym (dawkowanie próbek i elektrolitów), wyposażony jest w zmieniacz próbek, umożliwiający analizę substancji jonotwórczych.  Obecnie jest już opracowanych 80 kart aplikacyjnych z zakresu przemysłu, farmacji, rolnictwa, cukrownictwa, przemysłu spożywczego itp.

Analizator ma dwie połączone kapilary o średnicy 0,8 i 0,25 mm i jest wyposażony w trzy detektory (dwa bezkontaktowe detektory przewodności wysokiej częstotliwości i jeden detektor UV – VIS 200-600 nm). Konfiguracja ta umożliwia pracę przy wykorzystaniu kilku metod:

  • kapilarnej izotachoforezy (CITIP)
  • dwuwymiarowej kapilarnej izotachoforezy (2D – CITIP)
  • kombinacji kapilarnej izotachoforezy i kapilarnej
    strefowej elektroforezy (CITIP –CZE)

Cały projekt rozwoju analizatora IONOSEP 2002 jest śledzony i wspierany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej w ramach programu TECHNOS. Ponadto w projekcie tym uczestniczą asystenci oraz studenci wyższych uczelni w formie prac dyplomowych. Naszym celem było osiągnięcie jakości porównywalnej z innymi renomowanymi firmami w zakresie elektroforezy i zaspokojenie wysokich wymagań badań laboratoryjnych za relatywnie niską cenę.