Usługi

METODYCY

  • wytwarzanie nowych metodyk według wymogów klienta

  • konzultacje podczas analiz chemicznych z wykorzystaniem  ITP, CZE analizatoru

  • wyszkolenie obsługi w miejscu klienta

Tel.: +420 220 445 117
Fax: +420 233 337 337
E-mail: frantisek.kvasnicka@vscht.cz

OPROGRAMOWANIE

  • poprawa oprogramowania według wymogów klienta  (wyjścia, protokoły…)

  • upgrade oprogramowania

Ing. Juraj KASANICKÝ
e-mail: kasanicky@recman.cz