ELEKTROFORETYCZNY ANALIZATOR IONOSEP 2005

Pracuje w trybie automatycznym (dawkowanie próbek i elektrolitów), wyposażony jest w zmieniacz próbek, umożliwiający analizę substancji jonotwórczych. Obecnie jest już opracowanych 80 kart aplikacyjnych z zakresu przemysłu, farmacji, rolnictwa, cukrownictwa, przemysłu spożywczego itp.

Analizator ma dwie połączone kapilary o średnicy 0,8 i 0,25 mm i jest wyposażony w trzy detektory (dwa bezkontaktowe detektory przewodzące wysokiej częstotliwości i jeden detektor UV – VIS 200-600 nm).

Konfiguracja ta umożliwia pracę przy wykorzystaniu kilku metod:

  • kapilarnej izotachoforezy (CITIP)

  • dwuwymiarowej kapilarnej izotachoforezy (2D – CITIP)

  • kombinacji kapilarnej izotachoforezy i kapilarnej
    strefowej elektroforezy (CITP – CZE)