ELEKTROFORETYCZNY ANALIZATOR IONOSEP 2004

IONOSEP 2004 jest dwukolumnowym analizatorem ITP/CZE, w którym są osadzone trzy detektory  – dwa wysokiej częstotliwości bezstykowe detektory przewodności  i jeden bezstykowy detektor CZE. Jeden detektor przewodności jest umieszczony na kapilarze przedseparacyjnej. Wewnętrzna średnica jego celi pomiarowej wynosi 530 mm i umożliwia określanie makroskładników z limitem detekcyjnym aż do dziesiątek mg/l. Częścią tego detektora jest również tzw. łączący blok kapilar, który jednocześnie łączy przedseparacyjną kolumnę z kolumną analityczną, ale również umożliwia „odsysanie” wybranych, zbędnych makroskładników tak, aby nie wpływały negatywnie na określanie składników w kolumnie analitycznej, szczególnie w module ITP/CZE. Kolumnę analityczną tworzy kapilara Si o przekroju 250 mm o całkowitej długości 340 mm. Na kapilarze tej są umieszczone dwa detektory – jeden przewodności i jeden detektor CZE. Rozwiązanie konstrukcyjne kapilary umożliwia przesuwanie obu detektorów po kapilarze i tym samym określenie ich optymalnego ustawienia do zbierania danych. Dzięki temu rozwiązaniu – i to jedynie w wyniku przesunięcia detektora – ustawiamy optymalną długość kolumny analitycznej w zakresie od 70 do 340 mm, bez konieczności mechanicznego zmieniania tej kolumny.

Połączenie dwu kolumn – przedsepracyjnej i analitycznej umożliwia pracę w kilku trybach:

  • kapilarnej izotachoforezy (CITIP)

  • dwuwymiarowej kapilarnej izotachoforezy (2D – CITIP)

  • kombinacji kapilarnej izotachoforezy i kapilarnej
    strefowej elektroforezy (CITIP –CZE)

Przez połączenie dwu kolumn, a przede wszystkim w trybie kapilarnej izotachoforezy i kapilarnej strefowej elektroforezy można osiągnąć dużą czułość, kiedy limity detekcyjne utrzymują się dla mikroskładników w jednostkach mg/l.

IONOSEP 2004, jak wszystkie pozostałe nasze analizatory, umożliwia w pełni automatyczną pracę, gdzie wszystkie czynności takie, jak dawkowanie próbek i napełnianie systemu elektrolitami, sterowanie analizą przy separacji substancji, gromadzenie danych, a następnie przeprowadzenie analizy łącznie z drukiem protokołu, są sterowane komputerowo.