ELEKTROFORETICKÝ ANALYZÁTOR IONOSEP 2002

Pracuje v automatickém režimu (dávkování vzorků i elektrolytů), je vybavený měničem vzorků, umožňující analýzu ionogenních látek. V současné době je vypracováno více než 80 aplikačních listů z oblasti průmyslu, farmacie, zemědělství, cukrovarnictví, potravinářství aj.

Analyzátor má dvě spojené kapiláry o světlosti 0,8 a 0,25 mm a je vybaven až třemi detektory (dva bezkontaktní, vysokofrekvenční, vodivostní detektory a jeden UV – VIS detektor 200 – 600 nm).

Tato konfigurace umožňuje pracovat v několika módech a to:

  • kapilární izotachoforéza (CITP)
  • dvourozměrná kapilární izotachoforéza (2D – CITP)
  • kombinace kapilární izotachoforézy a kapilární zónové
    elektroforézy (CITP – CZE)

IONOSEP 2002 je model odpovídající nárokům moderní laboratoře a po přístrojové i programové stránce plně vyhovuje podmínkám počátku 21. století.

Celý projekt vývoje IONOSEPu 2002 je sledován a podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TECHNOS. Navíc se na tomto projektu podílí aspiranti a vysokoškolští studenti formou diplomových prací. Našim cílem bylo dosáhnou kvality srovnatelné s jinými renomovanými firmami na poli elektroforézy a uspokojit i ty nejvyšší nároky kladené na laboratorní praxi a přitom zůstat relativně levní.