Nová generace ITP - CZE analyzátoru IONOSEP

Kapilární elektroforéza je v celosvětovém měřítku dynamicky se rozvíjející technika. Důvodů pro tento překotný rozvoj je několik, zejména však univerzálnost, vysoká separační účinnost, nízké provozní náklady, velmi nízká spotřeba vzorku a malá spotřeba chemikálií (minimálně 10x nižší než pro kapalinovou či plynovou chromatografii). Nízká spotřeba chemikálií v konečném důsledku znamená velmi nízké, takřka nulové zatížení životního prostředí. Je potěšující konstatovat, že Česká republika hraje na tomto poli významnou roli, jak po stránce teoretické tak i aplikační. V naší republice je zejména rozšířena kapilární izotachoforéza jako jeden z módů kapilární elektroforézy. Stovky pracovišť, přes výzkumné až po výrobní a kontrolní, používá izotachoforetické či elektroforetické analyzátory převážně tuzemské výroby.

Firma RECMAN – laboratorní technika s.r.o. je v současnosti jediným tuzemským výrobcem analyzátorů pracujících na principu spojení dvou metod – kapilární izotachoforézy (ITP) a kapilární zónové elektroforézy (CZE) a spolu se Slovenskou firmou Villa Labeco, s.r.o. jedinými komerčními výrobci těchto analyzátorů na světě. Naše firma vznikla v roce 1990 na základech zanikající přidružené výroby JZD ODRA se sídlem v Krmelíně, kde se od roku 1986 do roku 1990 vyráběly izotachoforetické analyzátory pod značkou AGROFOR, které byly vyvinuty na UP Palackého v Olomouci. Těchto přístrojů bylo vyrobeno několik set kusů a mnohé z nich i po 30-ti letech pracují dodnes. Rádi bychom toto cestou poděkovali celému týmu výzkumných pracovníku UP Palackého v Olomouci, který pod vedením prof. Ing. Zdeňka Stránského, CSc. Odvedl obrovský kus práce a stal na startovní čáře při vzniku naši firmy.

V roce 1990 jsme souběžně s výrobou AGROFORů zahájili ve spolupráci s prof. Ing. Františkem Kvasničkou CSc. z VŠCHT Praha vývoj nového, počítačem řízeného, automatického ITP analyzátoru IONOSEP 900.1. Od té doby proběhla celá řada modernizací zařízení, které pružně reagovaly na změny hardwarového a softwarového vybavení pod označením IONOSEP 2002,3,4,5,9 které se od sebe liší jednokolonovým nebo dvoukolonovým provedením v kombinaci ITP, CZE, ITP/CZE.

V současnosti probíhají prototypové zkoušky nové generace analyzátorů, které svým konstrukčním řešením jsou v souladu s nejnovějšími dostupnými výrobními technologiemi. Nový, vysoce inteligentní hardware, je plně intuitivní a uživatelsky příjemný. Našim záměrem při vývoji bylo obsluze co nejvíce usnadnit práci s analyzátorem a předvídat případné chyby, kterých by se obsluha mohla dopustit.
Nová koncepce analyzátoru umožňuje vyšší flexibilitu v možnostech konfigurace tak, aby přesně naplňovala i ty nejnáročnější, vysoce specifické požadavky.
Společně s novou generaci analyzátoru je vyvíjeno nové softwarové vybavení, jehož cílem bylo nejen ovládat jednotlivé komponenty analyzátoru, ale rovněž hlídat jejich stavy, umět rozlišit mezi drobnou a závažnější chybou a inteligentně řešit vzniklé nedostatky. Drobné chyby vyřešit samostatně, závažnější ve spolupráci s obsluhou. Software rovněž podporuje vzdálenou technickou podporu, včetně komplexní diagnostiky celého zařízení a možnosti komfortních aktualizací. Tímto přístupem se mimo jiné výrazně zjednoduší případné servisní práce na zařízení.