Služby

METODIKY

  • vývoj nových metodik dle požadavků zákazníka

  • konzultace při chemických analýzách s využitím ITP, CZE analyzátoru

  • zaškolení obsluhy na místě zákazníka

Tel.: +420 220 445 117
Fax: +420 233 337 337
E-mail: frantisek.kvasnicka@vscht.cz

SOFTWARE

  • úprava programu dle požadavků zákazníka (výstupy, protokoly….)
  • upgrade programu

Ing. Juraj KASANICKÝ
e-mail: kasanicky@recman.cz

PŘÍSTROJ

  • servis u nepřetržitých provozů do 24 hod., jinak do 3 dnů na místě zákazníka v rámci ČR
  • u nových přístrojů zaručen servis po dobu 10-ti let

E-mail: info@recman.cz
Tel.: +420 596 716 754, 603 412 199