Aplikační listy

Výčet aplikačních listů není konečný.
Na objednávku Vám zhotovíme další aplikační listy.

ÚPRAVA VODY

Stanovení dusičnanu, síranu, fluoridu a fosforečnanu ve vod
Stanovení chloridu, síranu a fosforečnanu ve vodě
Stanovení draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku ve vodě
Stanovení aniontových herbicidů ve vodě a v půdě
Stanovení těžkých kovů ve vodě
Stanovení bromičnanů a chloritanů ve vodě metodou ITP / CZE

ZEMĚDĚLSTVÍ A KRMIVA

Stanovení vybraných anorganických a organických kyselin v silážích a senážích
Stanovení vybraných organických kyselin v silážích a senážíc
Stanovení draslíku, sodíku a hořčíku v silážích a senážích
Stanovení amonného iontu, vápníku, sodíku a hořčíku v silážích a senážích
Souběžné stanovení fytové kyseliny a fosforečnanu v cereáliích a krmivech
Stanovení threoninu ve fermentačních půdách
Stanovení kationtů v krmivech
Stanovení fosforečnanu a dvojfosforečnanu v kapalných hnojivech
Stanovení aniontových herbicidů v komerčních přípravcích
Stanovení živin v ethanolové zápaře při výrobě krmných kvasnic Torula

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Stanovení kyseliny glutamové v potravinách
Stanovení vybraných kyselin v mléce
Stanovení vybraných kyselin v kysaných mléčných výrobcích
Stanovení vybraných kyselin v nápojích
Stanovení chloridu, síranu a fosforečnanu v potravinách
Stanovení vybraných kyselin v kysané zelenině
Stanovení koncentrace potravinářského octa
Stanovení stupně acetylace pektinu
Stanovení glykoalkaloidů v bramborách a ve výrobcích z brambor
Stanovení dusičnanu v zelenině
Stanovení citronové kyseliny v džusech a v citronové šťávě
Stanovení vybraných kyselin v mouce a v droždí
Stanovení draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku v mléku
Stanovení vybraných kyselin v těstu a chlebu
Stanovení vybraných kyselin v bramborách
Stanovení vybraných kyselin v dražé bonbonech
Stanovení vybraných kyselin v marmeládách a džemech
Stanovení vybraných kyselin v rajských jablkách
Stanovení vybraných kyselin v kakau a čokoládě
Stanovení vybraných kyselin v ovoci
Stanovení vybraných kyselin ve zlepšujících pekařských přípravcích
Stanovení mléčnanu ve vejcích
Stanovení kyselin ve vejcích
Stanovení vybraných kyselin v mase
Stanovení vybraných kyselin v sýrech
Stanovení kationtů v kakau
Stanovení vybraných kyselin v přípravcích na výrobu zmrzlin
Stanovení kyseliny citronové, benzoové, sorbové a askorbové v sirupech, džemech a džusech
Stanovení Aspartamu v sirupech, džemech a džusech
Stanovení kyseliny benzoové a sorbové v potravinách
Stanovení mon-, di- a trifosfátů v potravinářských aditivech

VÝROBA PIVA A VÍNA

Stanovení vybraných kyselin ve víně
Stanovení vybraných kyselin v pivu
Stanovení dusičnanu, síranu a šťavelanu v pivu a vínu
Stanovení draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku ve víně
Stanovení volného siřičitanu ve víně

CUKROVARNICTVÍ

Stanovení vybraných organických a anorganických kyselin v cukru a v cukerných roztocích -1
Stanovení vybraných organických a anorganických kyselin v cukru a v cukerných roztocích -2
Stanovení vybraných organických a anorganických kyselin v cukru a v cukerných roztocích -3
Stanovení draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku v cukru a v cukerných roztocích
Stanovení těkavých kyselin v odpadních vodách v cukrovaru
Stanovení imidodisulfonátu (IDS) v cukrovarnických meziproduktech
Stanoveni mléčnanu a fosforečnanu v cukrovarnických vzorcích

FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

Stanovení septonexu v lékových přípravcích -1
Stanovení dropropizinu v přípravku Ditustat kapky
Stanovení bromidu karbethopendecinia v přípravku Septonex spray, Opthalmo-Septonex, Mukoseptonex a Mukoseptonex E –
Stanovení seskvihydrátu dihydrogenfosforečnanu kodeinia v přípravku Pleumolysin kapky
Stanovení dusičnanu nafazolinia v přípravku Sanorin emulse a Sanorin roztok
Stanovení chloridu efedrinia a chloridu prokainia v přípravku Solutan
Stanovení citronanu butamirátu v přípravku Tussin a Stoptussin kapky
Stanovení chloridu tilidinia v přípravku Valoron
Stanovení chloridu efedrinia v přípravku Tussilen kapky
Stanovení hexetidinu v přípravku Stopangin solutio
Stanovení fenolftaleinu v přípravku Lafinol
Stanovení chloridu prokainia v injekčních léčivých přípravcích a infúzních roztocích
Stanovení chloridu trimekainia v injekčních léčivých přípravcích a infúzních roztocích

BIOCHEMIE

Stanovení kyseliny glykolové v krvi a moči
Stanovení kyseliny hippurosvé, mravenčí a trichloroctové v moči

CHEMIE

Stanovení cholinu v doplňcích biofaktorů
Stanovení kationtů v zubní pastě
Stanovení kyseliny glyoxylové a kyseliny glykolové
Analýza přípravku Labrax
Stanovení esenciálních složek (lysin, cholin, Kurasan, vitamín B1, B6) v doplňcích biofaktorů
Stanovení amoniaku, draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku v kapalných vzorcích
Stanovení denatonium benzoátu (Bitrex) v ethanolu metodou ITP
Stanovení denatonium benzoátu (Bitrex) v ethanolu metodou ITP / CZE

…výčet aplikačních listů není konečný…
…na objednávku Vám zhotovíme další aplikační listy…