ITP / CZE analyzátor IONOSEP 2005

Pracuje v automatickém režimu (dávkování vzorků i elektrolytů), je vybavený měničem vzorků, umožňující analýzu ionogenních látek. V současné době je vypracováno více než 80 aplikačních listů z oblasti průmyslu, farmacie, zemědělství, cukrovarnictví, potravinářství aj.

Analyzátor má dvě spojené kapiláry o světlosti 0,8 a 0,25 mm a je vybaven až třemi detektory (dva bezkontaktní, vysokofrekvenční, vodivostní detektory a jeden UV – VIS detektor 200 – 600 nm).

Tato konfigurace umožňuje pracovat v několika módech a to:

  • kapilární izotachoforéza (CITP)
  • dvourozměrná kapilární izotachoforéza (2D – CITP)
  • kombinace kapilární izotachoforézy a kapilární zónové
  • elektroforézy (CITP – CZE)