ITP Analyzátor IONOSEP 2003

IONOSEP 2003 je přístroj určený pro analýzy ionogenních materiálů na principu kapilární izotachoforézy (ITP). Slouží ke stanovení iontů, kyselin a zásad, včetně některých aminokyselin v roztocích. Umožňuje stanovení několika až mnoha složek jedinou analýzou v krátkém čase.

IONOSEP 2003 se od IONOSEPU 2001 liší především v tom , že separační systém je uložen vertikálně, čímž se lépe vymývají vzduchové bubliny v systému a tak se omezuje možné přerušení analýzy vlivem překročení vysokého napětí. IONOSEP 2003 má rovněž zcela novou konstrukci 6-ti cestného dávkovacího kohoutu. Kohout má pouze dvě polohy, kdy v jedné poloze probíhá plnění systému vedoucím a zároveň koncovým elektrolytem a vzorkem a v druhé poloze pak probíhá analýza. Navíc zde odpadají problémy s odkapáváním koncového elektrolytu, protože nová konstrukce dávkovacího kohoutu nemá rezervoár koncového elektrolytu. Koncový elektrolyt je dávkován pro každou analýzu samostatně. Tento způsob plnění má rovněž i výhodu v tom, že pokud dojde k případnému znečištění koncového elektrolytu, tak vzniklá vlna nečistoty je konstantní pro každou jednotlivou analýzu a lze s ní při vyhodnocení analýzy počítat. U IONOSEPU 2001, kde je použit dávkovací kohout s rezervoárem koncového elektrolytu se vlna nečistoty s počtem analýz zkracuje.

IONOSEP 2003 je vybaven 10-ti pozičním automatickým měničem vzorků. Tento měnič vzorků se dá používat odděleně od ITP analyzátoru, což je výhodou při práci v terénu. S použitím UPS – záložního zdroje a řídicím notebookem lze ITP analyzátor provozovat až 40 hodin = až 150 analýz v terénu mimo mateřskou laboratoř. Podobně jako IONOSEP 2001 je IONOSEP 2003 zkonstruován jako plně automatický analyzátor. Veškeré práce, včetně dávkování, průběhu analýz, sběru dat a vyhodnocování jsou řízeny počítačem.

Podobně jako u IONOSEPU 2001 je zde použit bezkontaktní vysokofrekvenční detektor, který se svými parametry plně vyrovná kvalitnímu vodivostnímu detektoru a přitom odstraňuje jeho nedostatky spojené s nesouměrností a se znečištěním elektrod. Jeho unikátní konstrukce je dílem Přírodovědecké fakulty UK Praha a je na něm uplatněno několik patentů. Jeho životnost je prakticky neomezená a díky autokalibrační smyčce po celou dobu dává konstantní výsledky.

IONOSEP 2003 je zařízení pracující ve spolupráci s nadřízeným počítačem pod operačním systémem WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. Veškerá uživatelská komunikace s přístrojem probíhá pomocí programového vybavení na nadřízeném počítači formou menu a nápověd. Uživatel si nastaví z široké nabídky možných analýz parametry IONOSEPu, vloží jednotlivé roztoky a vzorky do přístroje a další činnost je již plně automatická. O postupu vlastních analýz je pak průběžně informován na obrazovce počítače, včetně vykreslení izotachoforegramu vzorku, identifikace a matematického zpracování jednotlivých zón a následného tisku protokolu.

ORIENTAČNÍ CHARAKTERISTIKA KAPILÁRNÍ IZOTACHOFORÉZY:

– detekční limit 10-11 mol
– poměr stanovených složek 1 : 100
– dávkované množství 30 µl
– doba analýzy 5 – 45 min
TECHNICKÉ PARAMETRY:
– počet kolon 1
– objem dávkovací cely 30 µl
– světlost separační kapiláry 0,4 mm
– délka separační kapiláry 50 – 500 mm
– světlost detekční kapiláry 0,32 mm
– délka detekční kapiláry 70 mm
– zdroj konstantního proudu 1 – 200 µA, nastavitelný po 1µA ve 4 fázích analýzy I1 – I4 s automatickým softwarovým přepínáním módu analýzy (kationty/anionty)
– rozsah separačního napětí 0 – 15 kV
– detektor bezkontaktní, vysokofrekvenční s Si kapilárou ID = 0,32 mm
– způsob dávkování dávkovací kohout plněný peristaltickým čerpadlem
– měnič vzorků 10-ti poziční
– komunikace po sériovém rozhraní RS232C
– napájecí napětí 230 V, 50 Hz
– příkon max. 50 VA
POŽADAVKY NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU:
– procesor PII – CELERON 266 MHz a vyšší
– velikost operační paměti RAM 64 MB
– HDD 3,2 GB
– FDD 3,5“
– grafická karta s barevným režimem 16 bitů, 800×600
– tiskárna laserová, inkoustová 300 dpi
– myš
– operační systém WINDOWS 95/98/2000/NT/XP