ITP / CZE analyzátor IONOSEP 2004

IONOSEP 2004 je dvoukolonový ITP/CZE analyzátor osazený třemi detektory – dvěma vodivostními vysokofrekvenčními bezkontaktními detektory a jedním bezkontaktním CZE detektorem. Jeden vodivostní detektor je umístěn na předseparační kapiláře. Vnitřní průměr jeho měřící cely je 530 mm a umožňuje stanovit makrosložky s detekčním limitem stanovení látek jednotky až desítky mg/l. Součásti tohoto detektoru je tzv. spojovací blok kapilár, který jednak spojuje předseparační kolonu s analytickou, ale rovněž umožňuje „odsání“ vybraných přebytečných makrosložek tak, aby negativně neovlivňovaly stanovení mikrosložek v analytické koloně, zejména v módu ITP/CZE. Analytickou kolonu tvoří Si kapilára o světlosti 250 mm a celkové délce 340 mm. Na této kapiláře jsou umístěny dva detektory – jeden vodivostní detektor a jeden CZE detektor. Konstrukční řešení analytické kapiláry umožňuje posunování obou detektorů po kapiláře a tím stanovit jejich optimální umístění pro sběr dat. Tímto uspořádáním – a to pouhým posunutím detektoru – takto nastavíme optimální délku analytické kolony v rozmezí od 70 do 340 mm, aniž bychom museli tuto kolonu mechanicky měnit.

Spojení dvou kolon – předseparační a analytické umožňuje pracovat v několika módech:

  • kapilární izotachoforéza (CITP)
  • dvourozměrná kapilární izotachoforéza (2D – CITP)
  • kombinace kapilární izotachoforézy a kapilární zónové
    elektroforézy (CITP – CZE)

Spojením dvou kolon, a to zejména v módu kombinace kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy lze dosáhnout velké citlivosti, kdy se detekční limity u mikrosložek pohybují v jednotkách mg/l.

IONOSEP 2004, jako ostatně všechny naše analyzátory, umožňuje plně automatizovaný provoz, kde všechny úkony jako je dávkování vzorku a plnění systému elektrolyty, řízení analýzy při separaci látek, sběr dat a následné vyhodnocení analýzy vč. tisku protokolu je řízeno osobním počítačem.