FOS/TAC-2021

AUTOMATICKÝ TITRÁTOR/ANALYZÁTOR
PRO JEDNODUCHOU ANALÝZU VZORKU PŘÍMO V PROSTORÁCH BIOPLYNOVÉ STANICE

Pro optimální provoz každé bioplynové stanice (BPS) je důležité znát hodnoty fermentoru. V současnosti se analýza obsahu fermentoru realizuje prostřednictvím rozborů ve specializovaných laboratořích, do kterých se odebrané vzorky fermentoru v pravidelných intervalech (jedno až dvoutýdenních) odesílají. Tato metoda je sice spolehlivá, ale vzhledem k časovým odstupům mezi jednotlivými vzorky a možné změně hodnot vzorku během transportu není schopná účinně a rychle podchytit vznikající problém v procesu fermentace, obzvláště když problémových příčin může být vícero. Opožděné zavedení regulačních opatření následně může vést k výpadku produkce bioplynu, což pro BPS představuje nemalé časové a finanční ztráty.

Analyzátor FOS/TAC-2021 nabízí jednoduché a uživatelsky vstřícné řešení výše uvedených nedostatků. Jedná se o mobilní zařízení provádějící analýzu vzorků fermentoru na principu titrační metody FOS/TAC (poměr koncentrací nižších mastných kyselin FOS a koncentrací hydrogenuhličitanů TAC) a to přímo v provozu BPS s možností následného přenosu měřených dat prostřednictvím Internetu do laboratoře.

"
 • rychlá a pro obsluhu nenáročná příprava vzorku substrátu
 • krátký průběh provedení analýzy
 • malá spotřeba titračního činidla během analýzy
 • autonomní provoz nebo „on-line“ provoz (přenos výsledků analýzy do cloudového úložiště, kde je může vyhodnotit dohledová laboratoř a následně optimalizovat složení a množství krmiva BPS
 • bezúdržbová pH elektroda s automatickou kalibrací
 • jednoduchá a přehledná indikace průběhu analýzy a naměřených výsledků na 3,5“ TFT dotykovém displeji
 • jednoduchá a přehledná indikace provozních stavů analyzátoru na sloupci RGB LED diod
 • vzdálená správa přístroje přes webové rozhraní
 • vyvinuto ve spolupráci se společností agriKomp Bohemia
 • robustní provedení přístroje, jednoduchá údržba
 • nízké provozní náklady

Uživatelské rozhraní FOS/TAC-2021

Výchozí obrazovka

Manuální ovládání prvků titrátoru

Kalibrace senzorů

Příklady vzdálené správy a cloudových služeb

Detail měření se zobrazenými průběhy a tabulkou hodnot

Vzdálené ovládání funkcí titrátorů s údaji o aktuálně probíhajícícím měření

Technické parametry

měřené parametry pH, teplota vzorku, FOS/TAC
pH sonda polymer CHS-5670-T1B
napájení 24V/1A DC, příkon max. 24W
rozhraní WiFi 802.11b/g/n, WPA/WPA2/WPA3/WPA2-Enterprise
provozní teplota a vlhkost 5 – 50 °C, 20 – 80% nekondenzující
skladovací teplota 0 – 40 °C
rozměry 23 x 33 x 33 cm
hmotnost 5 kg

Součástí dodávky přístroje FOS/TAC-2021 je:

 • kombinovaná polymer pH elektroda CHS-5670-T1B
 • 1000ml nádoba pro titrační roztok
 • 50ml kádinka pro vzorek
 • plastová odkapávací miska, plastová střička na čištění elektrody a míchacího ústrojí
 • napájecí zdroj 24V/1,5A DC
 • návod k použití lze stáhnout z webové adresy výrobce (na vyžádání lze dodat i v tištěné formě)
 • přepravní obal/kryt – není součástí dodávky, lze dodat na vyžádání
 • Prohlášení o shodě